Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


ACM start meldpunt achterstallige betalingen

28 Januari 2021

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen ingericht. Via dit meldpunt kunnen mkb-ondernemingen anoniem een melding doen indien een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. De bedoeling van het meldpunt is inzicht krijgen in de naleving van afgesproken betaaltermijnen door grote ondernemingen. Juni vorig jaar kondigde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een Kamerbrief aan te willen onderzoeken of er overheidstoezicht nodig is op de naleving van betaaltermijnen tussen het grootbedrijf en het midden- en klein bedrijf (mkb). Een van de voornemens in die brief betrof het opzetten van een anoniem meldpunt door het ACM. Daarnaast is november 2020 een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort van zestig naar dertig dagen.

Met het tijdelijke meldpunt wil het ministerie van EZK inzicht krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb-ondernemers en de meldingsbereidheid van benadeelde mkb-ondernemers. Mkb-ondernemingen kunnen melding doen als: de onderneming kwalificeert als mkb-onderneming goederen of diensten zijn geleverd aan een grootbedrijf de afnemer de rekening niet heeft betwist. Het ACM kan geen (tijdige)betaling afdwingen. Hiervoor is wellicht nog een gang naar de rechter door de mkb-onderneming nodig. De ACM verzamelt voor de duur van één jaar meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of overheidstoezicht wordt ingesteld. Bron: ACM 26-01-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat