Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Cyberweerbaarheid ondernemers vergroot door nieuw instrument

21 Januari 2021

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met vakinhoudelijke experts een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die vandaag is gelanceerd, is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn. Bij veel ondernemers is digitale veiligheid een ondergeschoven kindje. De kennis ontbreekt vaak om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Uit onderzoek van SIDN in juni 2020 blijkt dat 22% van de MKB’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Het werkelijke getal ligt mogelijk nog hoger, niet iedereen doet uit schaamte aangifte. De ondernemer die slachtoffer wordt van cybercriminaliteit zit in de puree. Computers zijn geblokkeerd, de volledige klantenhistorie is verdwenen en hij kan niet meer bij de planning. Bedrijven die dit overkomt kunnen volledig platkomen te liggen, met soms een faillissement tot gevolg. Een cyberaanval heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. In de ketensamenwerking zijn ook multinationals voor de informatie-uitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen.

Net als bij brand en inbraak is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van het bedrijf. Het Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ging 12 januari live via het Digital Trust Center, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: digitaltrustcenter.nl/risicoklasse. Dit nieuwe instrument sluit aan bij het nog te lanceren initiatief 'Samen Digitaal Veilig' van MKB-Nederland. Samen met een groot aantal branches wordt een (branche)normering ontwikkeld, onder andere op basis van deze risicoklassenindeling en de vijf basisprincipes van het Digital Trust Center. Doelstelling van het initiatief is het MKB in hapklare brokken digitaal veiliger te maken door het toepassen van zelfregulering op brancheniveau. Centraal georganiseerd, met aandacht, draagvlak en actie vanuit de brancheorganisaties zelf. Onder anderen MKB-Nederland en VNO-NCW,het Verbond van Verzekeraars en NLdigtal, ontwikkelden de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daarnaast werkten ook CIO Platform Nederland, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland en Partnering Trust mee. Bron: MKB Nederland

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat