Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schaderegeling coronarellen voor ondernemers

10 Februari 2021

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt met een schaderegeling waardoor door de coronarellen getroffen ondernemers de schade kunnen verhalen die zij niet vergoed krijgen van verzekeraars. In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC). De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen (23 januari tot en met 28 januari 2021) schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Het merendeel van de ondernemers is verzekerd voor deze schade. Uitgangspunt voor de regeling is dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers door de regeling niet verstoord mag worden.

Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. Rekening houdend met deze uitgangspunten zal de regeling ten goede komen aan; ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen, ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis en ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade. Ondernemers kunnen voor vragen over de regeling terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO). Op korte termijn kan men hier terecht voor het aanvragen van subsidie. Bron: Min. J&V 09-02-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat