Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


ACM start met handhaving duurzaamheidsclaims

3 Februari 2021

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de definitieve versie van de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Met deze Leidraad legt de ACM aan de hand van vijf vuistregels uit hoe bedrijven kunnen voorkomen dat hun duurzaamheidsclaims onduidelijk, onjuist of misleidend zijn voor consumenten. De ACM zal deze uitgangspunten gebruiken bij haar handhaving. Bedrijven moeten consumenten juiste en controleerbare informatie geven over duurzaamheid, zodat consumenten producten en diensten goed kunnen vergelijken en bedrijven eerlijk met elkaar kunnen concurreren. De ACM heeft na een consultatie definitieve vuistregels vastgesteld voor duurzaamheidsclaims. De ACM wil hiermee bereiken dat bedrijven consumenten goed en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten en diensten. De vijf vuistregels voor eerlijke duurzaamheidsclaims zijn: Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft; Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel; Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn; Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf; Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

Uit onderzoek is gebleken dat de claims die bedrijven hanteren om hun producten als duurzaam op de markt te zetten vaak onjuiste, vage of misleidende informatie bevatten. Dit blijkt uit een online inventarisatie van duurzaamheidsclaims die de ACM heeft gedaan, samen met andere Europese toezichthouders. Daarbij heeft de ACM duurzaamheidsclaims bekeken in sectoren als voedsel, kleding, cosmetica en huishoudelijke artikelen, waar veel gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsclaims. Veelvuldig en zonder onderbouwing wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van termen als groen, duurzaam, milieuvriendelijk. Onduidelijk is op welke (onderdelen van) producten de claims van toepassing zijn, of de onderbouwing van duurzaamheidsclaims is vaag of informatie daarover is niet beschikbaar. Bij bijna 50% van de claims twijfelden de onderzoekers of de claim wel juist was. Bij twee derde van de claims was de informatie onvoldoende om te kunnen vaststellen of de claim juist was. Mede op basis van de bevindingen uit deze inventarisatie kiest de ACM sectoren waar zij start met het handhaven van misleidende duurzaamheidsclaims. Bedrijven die duurzaamheidsclaims doen die onjuist of misleidend zijn, kan de ACM beboeten. Bron: ACM 28-01-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat