Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe subsidieregeling voor vrachtauto’s en innovaties

9 Februari 2021

Ondernemers kunnen vanaf maart met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking. Dit staat in DKTI-regeling die 5 februari in de Staatscourant is gepubliceerd. Er zijn steeds meer modellen schone vrachtwagens op de markt, maar ze zijn relatief duur en het gebruik staat nog in de kinderschoenen. Het kabinet trekt een bedrag van € 11 miljoen uit om ondernemers ervaring te laten op doen met gebruik in de praktijk. Voorwaarde is dat zij hun opgedane kennis en ervaringen delen, zodat de markt versneld op gang komt.

Naast subsidie voor een schone vrachtwagen kunnen ondernemers vanaf 23 maart 2021 hun innovatieve transportplannen indienen. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord heeft Van Veldhoven ruim € 25 miljoen beschikbaar om bij te dragen. Een onafhankelijke commissie kiest de beste innovaties uit. De DKTI-regeling is een van manieren waarmee het kabinet ondernemers groen op weg helpt. Ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt van het verkeer. In steden is wegverkeer op veel plekken de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen. Daarom zijn in het klimaatakkoord afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het verkeer in 2050 volledig uitstootvrij is. Bron: Min. IenW 15-01-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat