Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wettelijke verankering franchisecode?

17 februari 2016

Minister Kamp van Economische Zaken wil de mogelijkheid van een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC) onderzoeken. De NFC is een code die door een commissie van franchisegevers en -nemers is ontwikkeld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat gebleken is dat er een behoefte is aan een gedragscode en een passende vorm van geschilbeslechting om de balans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen.

Om die reden heeft vanaf december 2014 de commissie gewerkt aan de ontwikkeling van een code. In dit proces is vanuit de franchisesector op eerdere concepten van de code commentaar geleverd. De minister schrijft dat compliance van de sector op de gezamenlijk opgestelde NFC van groot belang is voor de gedragscode en een passende vorm van geschilbeslechting om de balans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van zelfregulering zijn volgens de minister voldoende momentum voor sectorbrede implementatie (en verdere ontwikkeling) van de NFC en bescherming tegen ‘freeriders’ voor de partijen die de code wel vrijwillig wensen na te leven. Om dit te borgen verkent hij, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, de mogelijkheid tot wettelijke verankering van de NFC. Hiermee kan ook worden bereikt dat de NFC een rol gaat spelen in de rechtspraak, bij de beoordeling van franchisegeschillen. Bron: Min EZ 17-02-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat