Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bij 40% zzp’ers zzp-inkomen slechts bijverdienste

2 februari 2016

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen, belangrijker.

Ruim 508.000 zzp’ers hadden in 2014 alleen een ondernemersinkomen, waarmee ze gemiddeld € 36.000 bruto verdienden. Voor zo’n 288.000 zzp’ers is het ondernemersinkomen weliswaar de voornaamste inkomensbron, maar zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering.

Zzp’ers met pensioen als neveninkomen ontvangen naast hun inkomen uit ondernemerschap van gemiddeld bijna € 32.000 ook gemiddeld ruim € 10.000 aan pensioen. De bijverdiensten uit loon waren € 7.500, naast € 25.700 aan zzp-inkomen. De neveninkomsten uit een uitkering bedroegen € 2.300. Deze groep zzp’ers verdiende € 16.500 aan hun ondernemerschap.

Voor 553.000 duizend personen was het zzp-inkomen een bijverdienste. Hun inkomen bestond vooral uit loon, pensioen of een uitkering. Het zijn vooral werknemers die naast hun baan extra geld verdienen als zzp’er. Van de ruim 6,1 miljoen werknemers in 2014 waren dat er 324.000. Zij verdienden met hun ondernemerschap gemiddeld bijna € 4.500 bij.

Ruim 137.000 mensen vulden hun pensioen aan met gemiddeld bijna € 6.000 aan zzp-inkomsten. Nederland telt bijna 3 miljoen gepensioneerden.

Daarnaast waren er 53.000 uitkeringsontvangers die gemiddeld bijna € 2.000 bijverdienden als zzp'er. Bron: CBS 27-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat