Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2011 - Woningmarkt

De regering vind het noodzakelijk om middels belastingmaatregelen de stangnerende woningmarkt te stimuleren, de belangrijkste maatregelen vind u hieronder:

Huis te koop1. Lager btw-tarief

Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.

2. Overdrachtsbelasting

Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. De verruiming vervalt per 2012.

3. Verlenging regeling dubbele lasten

Verhuizing kan ertoe leiden dat tijdelijk sprake is van dubbele hypotheeklasten. Dit kan zijn wanneer – na verhuizing naar de nieuwe woning – de oude woning nog te koop staat of als men nog in de oude woning woont terwijl de nieuwe woning in aanbouw is of om een andere reden nog niet is betrokken. In die situaties heeft men een periode recht op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar.

4. Hypotheekrenteaftrek na verhuur

De regeling waarbij mensen na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat