Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2011 - Koopkrachtontwikkeling

De hoogte van een aantal heffingskortingen en tarieven wordt aangepast in het kader van het streven naar een evenwichtig koopkrachtbeeld. Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen, schijven en tarieven voor 2011. Euro muntenHierin zijn de veranderingen opgenomen die voortvloeien uit het Belastingplan 2011 alsmede uit eerdere belastingplannen. De tabel bevat alleen de mutaties van fiscale maatregelen van het koopkrachtpakket. Niet-fiscale onderdelen van het koopkrachtpakket worden in andere regelgeving opgenomen. De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat een integraal beeld van alle koopkrachtmaatregelen die worden genomen om een evenwichtig koopkrachtbeeld tot stand te brengen.

Tabel 4

Heffingskortingen stand 2010   mutatie 2011 stand 2011
         

Algemene heffingskorting

1.987

 

-/- € 11 (BP 2009) + € 11 (BP 2011)

1.987

Arbeidskorting maximaal

1.489

 

+ € 60 (BP 2008) + indexeren + € 15 (BP 2011)

1.574

afbouw arbeidskorting voor hoge inkomens

56

 

+ € 60 (BP 2008) + indexeren -/- € 40 (BP 2011)

77

Ouderenkorting

684

 

indexeren + € 50 (BP 2011)

739

Alleenstaande ouderenkorting

418

 

indexeren

421

Inkomensafh. combinatiekorting basis

775

 

indexeren

780

Inkomensafh. combinatiekorting maximum

1.859

 

indexeren

1.871

Alleenstaande-ouderkorting

945

 

indexeren -/- € 20 (BP 2011)

931

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting

1.513

 

indexeren

1.523

Jonggehandicaptenkorting

691

 

indexeren

696

Levensloopverlofkorting

199

 

indexeren

201

 

 

 

 

 

Schijven en grenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grens eerste schijf

18.218

 

indexeren + € 300 (BP 2011)

18.628

Grens tweede schijf geboren voor 1-1-1946

32.738

 

indexeren + € 550 (BP 2011)

33.485

Grens tweede schijf geboren 1-1-1946 of later

32.738

 

75% indexeren (BP 2009) + € 550 (BP 2011)

33.436

Grens derde schijf

54.367

 

indexeren + € 1.000 (BP 2011)

55.694

 

 

 

 

 

Tarieven (totaal IB/LB en volksverzekeringen)

 

 

 

 

 

Tarief eerste schijf < 65 jaar

33,45%

 

-/- 0,45% (BP 2011)

33,00%

Tarief eerste schijf 65 jaar en ouder

15,55%

 

-/- 0,45% (BP 2011)

15,10%

Tarief tweede schijf < 65 jaar

41,95%

 

 

41,95%

Tarief tweede schijf 65 jaar en ouder

24,05%

 

 

24,05%

Tarief derde schijf

42,00%

 

 

42,00%

Tarief vierde schijf

52,00%

 

 

52,00%

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat