Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2011 - Autobelastingen

De vergroening en cd CO2 reductie staan wederomcentraal in het belastingplan 2011, het blijft daarom fiscaal aantrekkelijk om een zeer zuinige auto te rijden.

1. Onderzoek

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Omdat deze vorm van fiscale stimulering bedoeld is als blijvende prikkel tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping Groen auto rijdenvan de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting.

2. Tarieven BPM

In 2010 is een begin gemaakt met de ombouw van de BPM van een heffing op basis van catalogusprijs naar een heffing op basis van CO2-uitstoot. Die lijn wordt in 2011 doorgezet, wat resulteert in aangepaste tarieven en percentages. Vanaf 2013 is de BPM volledig gebaseerd op de hoeveelheid CO2-uitstoot.

3. Overige maatregelen

- De in 2008 gestarte afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.

- Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt in 2011 € 1.500, in 2012 € 1000 en in 2013 en € 500.

- De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. Deze verhoging is het gevolg van een besluit uit 2008.

- Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de motorrijtuigenbelasting. Het wordt – net als voor alle andere voertuigen – een heffing op basis van houderschap.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat