Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2011 - Belastingontwijking

Fraude en belastingontwijking

Het Belastingplan 2011 bevat belangrijke maatregelen tegen fraude en belastingontwijking:

- Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen. Belastingontwijking

- De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans.

- In de regeling Hillen vervalt het onbedoelde dubbele voordeel dat mensen die hun woning financieren met een personeelslening in bepaalde situaties kunnen hebben.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat