Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Subsidie voor verbetering winkelgebieden

6 Augustus 2019

Verschillende provincies verstrekken subsidies voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor €500.000 beschikbaar, maar ook de provincies Noord-Holland en Groningen kennen dergelijke subsidieregelingen. Gemeente, winkeliers- en ondernemersverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidies. De partijen kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor activiteiten om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De subsidie kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Zoals een onderzoek naar het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een onderzoek hoe je tot een compacter winkelgebied kan komen. Maar ook voor de inzet van een KIAT (Kom-In-Actie-Traject van Platform de Nieuwe Winkelstraat), waarbij de gemeente, ondernemers en verenigingen samen aan de slag gaan om een winkelgebied toekomstbestendig te maken. Voor de provincie Zuid-Holland is het vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2019 mogelijk om een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ieder project kan rekenen op maximaal €20.000. De regeling is van toepassing op winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelbeleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren’ en ‘centra’. Dit zijn doorgaans middelgrote en wat kleinere winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn. De winkel- en centrumgebieden die voor subsidie in aanmerking komen, moeten uit minimaal vijf winkels bestaan. De provincie Noord-Holland heeft in totaal € 900.00 beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het verhogen van de Noord-Hollandse winkelstructuur. De aanvraag moet tenminste € 5.000 bedragen en ten hoogste € 30.000.

De volledige voorwaarden en het formulier om de subsidie aan te vragen vindt u op de website van de provincie. De provincie Groningen stelt subsidie beschikbaar voor projecten om de beleving van winkelgebieden te verbeteren en het ondernemerschap te versterken. Ook in Groningen kunnen de aanvragen tot 31 december 2019 worden ingestuurd. De bijdrage van de provincie is afhankelijk van het projecttype. De voorwaarden en bijdragen zijn te lezen op de website van Groningen. Ook bij de andere provincies is mogelijk subsidie te verkrijgen voor het versterken van winkelgebieden. Bron: Vakcentrum 24-07-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat