Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Door krapte op arbeidsmarkt sollicitanten veeleisender

5 Augustus 2019

Door de krapte op de arbeidsmarkt, duurt het voor de meeste werkzoekenden tegenwoordig niet lang voordat ze een baan hebben gevonden. Maar is dat ook van invloed op het sollicitatiegedrag van werknemers. Durven ze een hoger loon te vragen of solliciteren ze eerder naar een functie waar ze minder gekwalificeerd voor zijn? HR-dienstverlener Brunel onderzocht of dit ook van invloed is op het sollicitatiegedrag van werknemers. Voor het onderzoek werden 1.158 Nederlanders ondervraagd. Een jaar of zeven terug zouden de meeste werknemers er niet over denken om te solliciteren naar een functie waar ze niet de juiste opleiding voor hebben gevolgd of niet genoeg werkervaring voor hebben. Dat werd gezien als verspilde moeite. Nu denkt een meerderheid daar anders over 51% durft namelijk op banen te solliciteren waar ze niet gekwalificeerd voor zijn.

Vooral vrouwen en jongere sollicitanten zijn daartoe bereid. Onder twintigers ligt dit percentage op 65%. De krapte op de arbeidsmarkt leidt er ook toe dat meer sollicitanten hoog inzetten bij hun sollicitatie. Driekwart van de ondervraagden geeft aan tegenwoordig bij een sollicitatiegesprek om meer loon te vragen dan vroeger. Ook hier geldt dat hoe jonger men is, hoe hoger men inzet. Maar in alle leeftijdscategorieën durven mannen hoger in te zetten bij de salarisonderhandelingen (76% tot 82%). Vrouwen ouder dan 60 jaar blijven met 35% op dit punt ver achter, ook ten opzicht van vrouwen in de overige leeftijdscategorieën (66% - 73%). De personeelstekorten worden het meest gevoeld in sectoren als de ICT, de bouw, de zorg en het onderwijs. Dit betekent echter niet dat in al deze branches sollicitanten in dezelfde mate om een hoger salaris durven te vragen. De meeste sollicitanten in de bouw (87%) en ICT (92%) geeft aan stevig in te zetten waar het salaris betreft, maar het onderwijs blijft op dat punt achter (59%).

Naast het feit dat Nederlanders tegenwoordig om een hoger salaris durven te vragen dan vroeger, zetten ze ook hoger in als het om secundaire arbeidsvoorwaarden gaat. Zeven op de tien ondervraagden zeggen namelijk dat ze bij een sollicitatiegesprek om betere secundaire arbeidsvoorwaarden zouden vragen dan voorheen. Onder mannelijke fulltimers ligt dit percentage nóg hoger. De schaarste leidt er ook toe dat werkgevers ongekwalificeerd personeel moeten aannemen. Volgens 60% van de mensen in de bouw gebeurt dit te vaak. Het gemiddelde van alle onderzochte sectoren is 54%. Bron: Brunel 2-08-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat