Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sombere verwachtingen voor technologische industrie

19 Augustus 2019

Volgens Joost Veenstra, economisch analist bij FME, is het huidige sentiment in meerdere opzichten te vergelijken met dat van begin 2013, toen de Nederlandse economie in het tweede dal van de ‘dubbele dip recessie’ na 2008 zat. De verwachtingen voor het lopend kwartaal wat betreft de productie, de omzet en de waarde van de orderontvangst zijn voor het eerst in jaren negatief. Het percentage producenten met een negatieve verwachtingen is groter dan met een positieve verwachting. Voor de productie is dat saldo -1,8 procentpunt. De laatste keer dat een negatief saldo voorkwam was begin 2013. Ook het saldo voor de verwachte waarde van de orderontvangst is negatief; -1,7 procentpunt, net zoals de verwachte omzet: -3,9 procentpunt.

De verwachting van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven binnen de EU neemt met 4,6 procentpunt stevig af: van +5,0 naar +0,4. De verwachting van het economisch klimaat neemt af van +4,0 naar +1,2 procentpunt. Het toegenomen pessimisme in de technologische industrie komt niet uit de lucht vallen. De maakindustrie heeft het wereldwijd lastig. De handelsoorlog tussen China en de VS drukt op de internationale markten. Veenstra wijst erop dat vooral de Duitse maakindustrie binnen Europa veel klappen krijgt. Daar de Nederlandse industrie nauw verbonden is met die van Duitsland, zullen ook hier de effecten merkbaar zijn. Daarnaast zorgen de Italiaanse begrotingsperikelen en de komst van Brexit ‘hardliner’ Boris Johnson tot voor extra onrust. Bron: FME 15-08-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat