Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer ‘kleine’ mkb-bedrijven

1 Augustus 2019

Het mkb in Nederland telde aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven, bijna 335.000 meer dan tien jaar geleden. Grote groeiers zijn de informatie- en communicatiesector, daar zijn in die periode relatief de meeste bedrijven bijgekomen. Slechts 41% van de mkb-bedrijven is ouder dan tien jaar. De toename in het aantal mkb-bedrijven bestaat voor het overgrote deel (330.000) uit zogenoemde microbedrijven. Nederland telt nu ruim 1,1 miljoen microbedrijf. In microbedrijven zijn 1 tot 10 personen werkzaam. Het aantal bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen is met 52.000 bedrijven in 2019 ongeveer gelijk aan dat van begin 2009. In de informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijven met 67% het sterkste toe in tien jaar tijd. Zowel het aantal eenpitters als het aantal bedrijven met meer werkzame personen nam toe. Zo steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk en verdubbelde het aantal filmproducenten en vloggers bijna. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken.

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen af, maar kwamen er meer microbedrijven voor terug, zodat per saldo er meer bedrijven actief zijn in deze bedrijfstakken. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij. Alleen in de horeca nam het aantal mkb-bedrijven met meer dan 10 werkzame personen sterker toe dan het aantal microbedrijven. Op 1 januari van 2019 bestonden 467.000 (41,2%) mkb-ondernemingen tien jaar of langer. Vijf jaar eerder (in 2014) was 37% van de mkb-bedrijven tien jaar of ouder. Dit betreft vooral grotere bedrijven. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) is bijna 80% van de bedrijven ouder dan tien jaar, terwijl onder de zzp’ers ruim 34% langer dan tien jaar actief is. ‘Oude’ bedrijven vindt men vooral in de industrie (51,1%) en de bouw en handel (47%) , terwijl de jonge mkb-bedrijven (3 jaar of jonger) vooral voorkomen in de verhuur en overige zakelijke diensten (25,0%) en bij bedrijven actief in vervoer en opslag (24,4%). Bron: CBS 1-08-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat