Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Subsidieregeling Verduurzaming MKB open

MKB-ondernemers die energie willen besparen en meer willen verduurzamen kunnen met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van de onderneming en/of het wagenpark. Daarnaast kan men subsidie krijgen voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. De regeling is op 1 oktober 2021 geopend en loopt tot en met 30 september 2022. Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die: één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en; niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. De regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen kan de ondernemer in één aanvraag per bedrijfspand aanvragen. De subsidie wordt alleen uitgekeerd als de ondernemer een bewijs kan overleggen dat hij of zij één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. In het advies staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor het bedrijfspand en/of de bedrijfsvoering beschreven. Het energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies, een zogenoemde energieregisseur. Ook de energieregisseur mag niet bij het bedrijf van de ondernemer werkzaam zijn en moet in het bezit zijn van een eigen kvk-nummer. De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. btw) niet in aanmerking komt voor subsidie. De aanvraag kan met eH2 worden ingediend via de site van RVO.nl. Houdt er rekening mee dat de kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf niet in aanmerking komen voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meer informatie is te vinden op de site van RVO.nl. Bron: RVO.nl 05-10-2021 Wed, 06 Oct 2021 12:00:00

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat