Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Laatste periode NOW: 27.500 aanvragen

Ongeveer 27.500 werkgevers hebben In de zesde en laatste periode van de NOW-maatregel een aanvraag ingediend. Het loket is 30 september gesloten.

UWV heeft inmiddels ruim 21.000 aanvragen voor de zesde periode NOW toegekend. Deze werkgevers, die samen 363.000 mensen in dienst hebben, hebben de eerste termijn en deels ook al de tweede en derde termijn van het voorschot ontvangen, in totaal € 613 miljoen. Ongeveer 1.000 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. In totaal heeft UWV over alle zes periodes tot nu toe ruim € 20,1 miljard aan voorschotten uitgekeerd aan werkgevers, zodat zij lonen konden doorbetalen en werkgelegenheid behouden kon blijven. De afhandeling van de NOW is nog niet voorbij. Werkgevers hebben in eerste instantie een voorschot ontvangen op basis van een geschat omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand, daarna volgt de definitieve berekening. Bij de definitieve berekening stelt UWV op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de feitelijke loonsom in de betreffende NOW-periode vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling wanneer het daadwerkelijke omzetverlies hetzelfde of hoger is dan van te voren ingeschat. Een gedaalde loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat kan leiden tot een terugvordering. Werkgevers moeten deze definitieve berekening zélf aanvragen. Het is belangrijk dat ze dat tijdig doen. Dient een werkgever die aanvraag niet op tijd in, dan moet het hele voorschot worden terugbetaald. Voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020) kan de definitieve berekening nog tot en met 31 oktober worden aangevraagd. Ongeveer de helft van de 140.000 werkgevers die NOW hebben ontvangen, heeft die aanvraag nu ingediend. Werkgevers die nog wachten op hun derden- of accountantsverklaring moeten de definitieve aanvraag voor 31 oktober indienen. Zij krijgen vervolgens nog veertien weken om die verklaring af te ronden. Sinds maandag 4 oktober kunnen werkgevers ook de definitieve berekening aanvragen voor de derde periode NOW (oktober-december 2020). Zo’n 78.000 werkgevers moeten deze aanvraag nog doen. Bron: UWV 01-10-2021 Thu, 07 Oct 2021 12:00:00

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat