Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) is dinsdag 21 maart om 09:00 uur geopend. Het voorschotpercentage is aangepast van 50% naar 35%.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) geeft ondernemers een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen.

Voorwaarden

  • Voldoet de onderneming, stichting of vereniging aan de Europese MKB-definitie?
  • Is het bedrijf in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
  • Bedragen de energiekosten minimaal 7% van de omzet in 2022?
  • Heeft de ondernemer een zakelijk energiecontract?

Een tegemoetkoming aanvragen kan tot 2 oktober 17:00 uur. De ondernemer vraagt met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023 een tegemoetkoming aan.

Aanvraag voorbereiden: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling/aanvraag-voorbereiden

Voorschotpercentage naar 35%Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd naar 35%. Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat de ondernemer bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet terugbetalen. De aanpassing van de regeling is 20 maart 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Beoordelen van de aanvraagAanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. De snelheid van het verwerken en beoordelen van aanvragen zal daarna aanmerkelijk sneller gaan.

Goedkeuring Europese CommissieDe Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren Vooruitlopend op goedkeuring neemt RVO aanvragen alvast in behandeling. Maar zonder goedkeuring kan RVO nog niet overgaan tot uitbetalen. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.

Bron: RVO 20-03-2023 en Min. EZK 20-03-2023, Kamerbrief

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat