Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loonafspraken nog verder omhoog

In februari zijn de gemaakte loonafspraken op een recordhoogte uitgekomen. Het maandgemiddelde komt uit op 7%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN.

In februari zijn 16 cao’s afgesloten, normaal gesproken zijn dat er ongeveer 20. Dat lagere aantal is te verklaren uit het grote aantal cao’s dat in 2022 werd afgesloten: er zijn wat minder cao’s aan vernieuwing toe.

Volgens AWVN is de toon in de cao-onderhandelingen harder geworden en dreigen de vakbonden regelmatig met acties. De acties en stakingen beperken zich vooralsnog vrijwel geheel tot cao’s die van overheidsfinanciën afhankelijk zijn, zoals die van de gemeenteambtenaren, openbaar vervoer en de zorg. Vooral inflatiecijfers spelen een rol. In dat verband kan worden vastgesteld dat werkgevers meer dan in andere jaren bereid zijn afspraken te maken over vaste bedragen om de lonen te verhogen en over eenmalige uitkeringen (óók als die bovenop de cao-afspraken komen). Dergelijke afspraken komen relatief sterk ten goede aan lagere inkomensgroepen.

Het onderliggende patroon blijft normaal: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. De huidige sterke stijging van de loonafspraken die altijd volgt op economische groei, wordt versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt en door opgelopen inflatie en de vraag om koopkrachtherstel.

Een dempend effect op de hoogte van de loonafspraken komt voort uit vaak sterk oplopende bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen) en onzekere (bedrijfs)economische vooruitzichten.

Kerncijfers

  • Loonafspraken februari gemiddeld 7%
  • Loonafspraken 2023 gemiddeld 6,4%
  • Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8%
  • Aantal nieuwe cao-akkoorden in februari 2023: 16
  • Aantal aflopende cao’s in 2023: 403 voor 2,9 miljoen werknemers
  • Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 96 voor 1,3 miljoen werknemers
  • Aantal openstaande cao’s - met expiratie in 2023: 307 cao’s (1,6 miljoen werknemers)
  • Aantal openstaande cao’s - met expiratie in 2022: 58 cao’s (20.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 13-03-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat