Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geef voor 31 maart 2023 WBSO-uren door

Ondernemers die WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben ontvangen moeten jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en/of uitgaven aan doorgeven aan RVO. Dit heet ‘de mededeling van de realisatie’.

Ondernemers kunnen vanaf medio februari 2023 al een mededeling doen over het aanvraagjaar 2022 (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso/na-uw-aanvraag/realisatie-melden). Daarvoor moet men wel beschikken over de ‘Mededelingstaak’ in het aanvraagportaal. Ondernemers ontvangen een e-mail zodra deze taak klaarstaat. Of het écht nodig is om een mededeling te doen en wat precies moet worden gemeld, hangt af van de situatie.

Ondernemer met personeel
Ondernemingen met personeel die in 2022 gebruikmaakten van de WBSO en over een S&O-verklaring beschikken, moeten uiterlijk op 31 maart 2023 de S&O-uren melden die medewerkers in 2022 realiseerden. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet dat ook worden doorgegeven.
Is bij de aanvraag gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ (en niet voor forfait)? Dan moeten ook de kosten en uitgaven die in 2022 zijn gemaakt worden gemeld.

Zelfstandige zonder personeel
Zelfstandige ondernemers melden de S&O-uren alleen als men minder dan 500 S&O-uren realiseerde. Heeft men meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd, dan is men niet verplicht een mededeling te doen.

Bedrijfsbeëindiging of faillissement
Als men genoodzaakt is om het bedrijf te beëindigen, is men verplicht om binnen één maand na beëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan RVO door te geven. Neem bij bedrijfsbeëindiging zo snel mogelijk per e-mail (wbso@rvo.nl) contact met RVO op. Dan staat de ‘Mededelingstaak’ het snelst klaar in het aanvraagportaal.

Bron: RVO 07-03-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat