Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Overheid denkt mee over pensioen ZZP’ers

20 maart 2013.

Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit er soms toe leidt dat zij na pensionering fors terugvallen in inkomen.

Het kabinet wil daarom samen met organisaties van zelfstandigen kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de zzp’ers kan rekenen op een pensioen van 70% of meer van hun bruto jaarinkomen.

Ruim een kwart van de zzp’ers kan rekenen op 50 tot 70 % van het huidige bruto jaarinkomen. Het resterende kwart zakt na pensionering terug tot een inkomensniveau van minder dan 50% van hun bruto jaarinkomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat zelfstandigen vaak andere prioriteiten stellen. Zo gaan investeringen in het eigen bedrijf geregeld boven het opbouwen van pensioen.

Zzp’ers vertonen bovendien vaak uitstelgedrag bij het maken van bewuste keuzes ten aanzien van de oude-dag-voorzieningen. In reactie op dit onderzoek schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan de Tweede Kamer dat het kabinet wil dat de overheid een rol gaat spelen bij het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Ook wil het kabinet onderzoeken of en onder welke voorwaarden de pensioenopbouw van zzp’ers kan worden behouden op het moment dat zij een beroep moeten doen op de bijstand.

Nu is nog de praktijk dat zelfstandigen eerst hun gespaarde pensioenvermogen moeten aanspreken, voordat zij recht hebben op bijstand. De verwachting is dat zelfstandigen meer gaan sparen voor hun pensioen, als ze weten dat ze hun pensioenvermogen niet eerst hoeven aan te spreken voordat ze in de bijstand komen. Min SZW 18-03-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat