Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

21 Februari 2018

De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gepubliceerd. Hiermee trachten de banken tegemoet te komen aan de behoefte bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om duidelijkheid te verschaffen in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Kleinere mkb’ers (met een omzet tot vijf miljoen euro) hebben een andere positie dan grotere bedrijven of consumenten. Zij missen vaak de kennis en ervaring van grotere bedrijven maar hebben niet de sterk gereguleerde bescherming die consumenten doorgaans genieten.

De nieuwe Gedragscode doet recht aan hun bijzondere positie. De normen die gelden bij financiering worden hiermee expliciet gemaakt zodat de ondernemer de bank hierop kan aanspreken. De Gedragscode geeft kleinere mkb’ers een sterkere positie als zij een lening afsluiten bij de bank. Met de code beogen banken een duidelijke en evenwichtige presentatie van alle aspecten van zo’n lening tijdens de hele ‘customer journey’. Hierbij valt te denken aan heldere informatievoorziening over wat er gebeurt bij tussentijdse veranderingen, eventuele renteherziening en mogelijkheden om vervroegd af te lossen.

Ook geven banken uitleg over een eventuele afwijzing van een aanvraag voor krediet. Wanneer banken toegevoegde waarde zien voor de klant, kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. De Gedragscode bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering waar alle leden van de NVB die leningen verstrekken aan dit segment zich aan zullen houden. De code treedt op 1 juli 2018 in werking en geldt voor financieringen (geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf dat moment worden aangevraagd. De code wordt in 2021 geëvalueerd. Bron: NVB 18-01-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat