Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Géén Cyprus-constructie

19 Februari 2018

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toegepast voor werknemers van een bedrijf op Cyprus. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld. Het bedrijf zou volgens de SVB niet op het Zuid-Europese eiland, maar in Nederland gevestigd zijn. Het ging hier om een bedrijf dat actief was in de Rijnvaart. De Centrale Raad van Beroep heeft nu vastgesteld dat het bedrijf de voornaamste beslissingen op Cyprus nam en dat daar de centrale bestuurstaken werden uitgeoefend. Ook onderhield het bedrijf daadwerkelijk een band met haar werknemers in het buitenland. Van een brievenbusfirma of van een zuivere payroll-situatie was in het geheel geen sprake. De SVB was, op instigatie van de FNV, overgegaan tot toepassing van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving, omdat het bedrijf niet op Cyprus, maar in Nederland gevestigd zou zijn.

De werknemers woonden weliswaar in Nederland, maar werkten internationaal. Werkgeversvereniging AWVN geeft in een commentaar op de zaak aan dat het in de praktijk vaker gebeurt dat de FNV een verkeerde uitleg geeft aan de aanwijsregels van de Europese sociale zekerheidsverordeningen en naar buiten komt met de stelling dat deze regels leiden tot uitbuiting en misbruik. In de media heeft FNV het betreffende binnenvaartbedrijf beschuldigd van allerlei ‘Cyprus-constructies’. De vakbeweging schakelde de SVB in om, ondanks de aanwezigheid van A1-verklaringen, toch de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toe te passen, omdat het bedrijf vanuit Nederland zou opereren. Na meer dan drie jaar procederen, blijkt nu dat dit niet het geval is. Bron: AWVN 16-02-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat