Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kennisgeving is geen uitspraak op bezwaar

21 Februari 2018

Als in een kennisgeving van de inspecteur niet expliciet is vermeld dat het een uitspraak op bezwaar is en er geen motivering en rechtsmiddelverwijzing zijn opgenomen, voldoet een kennisgeving qua vorm en inhoud niet aan een uitspraak op bezwaar. Een ondernemer maakt, door het alsnog indienen van zijn aangifte omzetbelasting, bezwaar tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting met een (betaal)verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde belasting. De naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete worden op 25 september 2015 bij een beschikking ‘Kennisgeving omzetbelasting vermindering’ vernietigd.

In een ‘uitspraak op bezwaarschrift omzetbelasting geen teruggaaf’ geeft de inspecteur op 27 november 2015 aan dat de ondernemer niet-ontvankelijk is in zijn bewaar omdat dit niet binnen de gestelde termijn is ingediend. Op 3 december 2015 stelt de ondernemer de inspecteur in gebreke voor het uitblijven van een uitspraak op bezwaar en verzoekt om toepassing van de dwangsomregeling. De ondernemer wil van Hof Amsterdam weten of de inspecteur uitspraak op bezwaar inzake de naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete heeft gedaan. Volgens het hof kan de ambtshalve ‘kennisgeving omzetbelasting vermindering’ (naar vorm en inhoud) niet als uitspraak op bezwaar worden aangemerkt. In de tekst van de kennisgeving wordt namelijk niet vermeld dat het een beslissing van de inspecteur op het ingediende bezwaar is.

De kennisgeving bevat slechts een cijfermatige uitwerking van de beslissing tot vermindering van de naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete, zonder motivering en een rechtsmiddelverwijzing ontbreekt. De beschikking ‘uitspraak op bezwaarschrift omzetbelasting geen teruggaaf’ van 27 november 2015 voldoet wel aan de eisen voor een uitspraak op bezwaar. Deze is gemotiveerd en er is een rechtsmiddelenverwijzing in opgenomen. Het hof is het met de ondernemer eens dat geen uitspraak op bezwaar is gedaan ten aanzien van de naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete. De inspecteur wordt terecht in gebreke gesteld en verbeurt de (maximale) dwangsom van € 1.260. Bron: Hof Amsterdam 21-12-2017 (publ. 14-02-2018)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat