Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gelijkere beloning zzp'ers en werknemers noodzakelijk

12 December 2018

Volgens het Internationaal monetair fonds (IMF) moeten de verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp'ers worden verkleind. Ook zouden de lonen omhoog moeten, stelt het IMF in een rapport over Nederland. In het rapport geeft het IMF ook aan dat het tijd is om het pensioenstelsel te hervormen, zodat ook meer zzp'ers daaraan kunnen deelnemen. De belastingregels voor werknemers en zzp'ers en de verschillen in sociale bescherming moeten volgens het IMF worden aangepakt. De loonbelasting kan nog wel iets lager, maar de huidige voorgestelde verlaging van die belasting en de verhoging van het lagere btw-tarief zijn goede eerste stappen, zei IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting.

Tegelijkertijd mag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden vergroot. Als dat laatste gebeurt, zijn bedrijven volgens hem ook eerder geneigd om de salarissen te verhogen. Ook op pensioenvlak moet het verschil tussen werknemers en zzp'ers aangepakt worden. Door het pensioenstelsel te hervormen naar een systeem met persoonlijke potten, komt er meer transparantie en minder onzekerheid. Zo'n systeem is ook aantrekkelijker voor zelfstandigen. Bron: Div. media 6-12-2018; IMF 6-12-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat