Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bijna helft zzp’ers vijf jaar na start nog zzp’er

5 December 2018

In de periode 2008-2010 zijn er ruim 650.000 zzp’ers gestart. Na één jaar was 69% van deze startende zzp’ers nog altijd actief als zzp’er. Na twee jaar was dit 57% en na vijf jaar was dit verder afgenomen tot 42%. Een klein deel van de starters, 4%, ging personeel in dienst nemen. Bijna 55% van de startende zzp’ers uit de startjaren 2008-2010 was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige. De meerderheid van deze groep, bijna 3 op de 10 oorspronkelijke starters, was (weer) werknemer geworden. Ruim 10% van de starters was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige, maar met pensioen. Zo’n 6% was vijf jaar na afloop van de zelfstandigenbaan aangewezen op een uitkering, 5% zat in een situatie zonder eigen inkomen. Nog eens 3% was overleden of geëmigreerd en 1% volgde (weer) onderwijs. Mannen zijn vaker dan vrouwen voor langere tijd zzp’er. Na vijf jaar was 46% van de mannelijke starters en 38% van de vrouwen nog zzp’er. Vrouwen verruilen de zelfstandigenbaan vaker voor werk in loondienst dan mannen.

Bijna een derde van de vrouwelijke starters was na vijf jaar werknemer, tegenover ruim een kwart van de mannelijke starters. De leeftijdsgroep die het vaakst actief blijft als zzp’er is die van de starters tussen de 25 en 55 jaar. Ruim 46% was na vijf jaar nog steeds zzp’er. Bij de oudere leeftijdsgroepen neemt het aandeel dat zzp’er blijft met de leeftijd af. Het aandeel startende zzp’ers die minimaal vijf jaar zzp’er blijven verschilt sterk per bedrijfstak. Zo was bij starters in de landbouw na vijf jaar 70% nog altijd zzp’er. Startende zzp’ers in de bouw blijven eveneens relatief lang werkzaam als zzp’er. Van hen was na vijf jaar 65% nog altijd zzp’er. Sectoren waar zzp’ers naar verhouding minder lang actief blijven, zijn het openbaar bestuur en de gezondheidszorg. De afgelopen jaren startten er jaarlijks ruim 200.000 personen als zelfstandige. De overgrote meerderheid van startende zelfstandigen bestaat uit zzp’ers. Het aantal startende zelfstandigen liep na het begin van de economische crisis in 2008 wat terug, maar nam sinds 2013 weer toe.

Tot de startende zzp’ers worden zowel personen gerekend voor wie het zzp-jaarinkomen de belangrijkste inkomensbron is als personen voor wie het een neveninkomen is. De cijfers over loopbanen van zzp’ers zijn ontleend aan aangiftegegevens van de Belastingdienst. Omdat zelfstandigen uitstel mogen aanvragen voor de aangifte en betaling van de belastingaanslag, komen deze cijfers met vertraging beschikbaar. Het meest recente jaar waarvoor definitieve cijfers beschikbaar zijn, is 2015. Dit betekent dat de starters in de periode 2008-2010 minimaal vijf jaar gevolgd kunnen worden. Bron: CBS 27-11-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat