Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Boekverlies bij omwisseling woning is te activeren

10 December 2018

Als een ondernemer op grond van een bestemmingsplan de woonbestemming van een oude woning moet opgeven ten gunste van de woonbestemming voor een nieuwe woning, mag hij de daaropvolgende waardedaling van de oude woning activeren op de balans. Een agrariër die zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak dreef, bezat twee percelen landbouwgrond. Op één van deze percelen stond zijn woning, die samen met de ondergrond als privévermogen was bestempeld. De man wilde op het andere perceel een nieuwe woning bouwen, die samen met de ondergrond tot het ondernemingsvermogen zou behoren. Er was alleen één probleem en dat was dat op de twee percelen op grond van het bestemmingsplan in totaal maar één woning mocht staan. De agrariër kon uitsluitend een bouwvergunning krijgen voor de bouw van de nieuwe woning als hij de woonbestemming van zijn oude woning zou opgeven zodra zijn nieuwe woning was opgeleverd.

Als gevolg van het verlies van de woonbestemming daalde de waarde van de oude woning met € 50.000. Toen de ondernemer de nieuwe woning in gebruik nam, activeerde hij het boekverlies op de oude woning als ‘inbreng woontitel’ op de balans. Vervolgens voegde hij dit bedrag toe aan de boekwaarde van de nieuwe woning. De inspecteur vond dat de agrariër onjuist had gehandeld, maar de rechtbank was het niet met de inspecteur eens. De man mocht de waardedaling van de oude woning wel degelijk verrekenen met de boekwaarde van de nieuwe woning. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant, 18-06-2018 (gepubliceerd 06-12-2018)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat