Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Beveiliging in woning bedreigde werknemer is loon

Zowel onder de werkkostenregeling als onder het overgangsrecht is het vergoeden van beveiligingsmaatregelen in de woning van een werknemer in beginsel belast.

Naast dga van een bv is een man vennoot van een vennootschap die een accountantskantoor drijft. Hij ontvangt in 2010 bedreigingen van een ontevreden ex-klant van het accountantskantoor. In het kader van deze bedreigingen vergoedt de bv de kosten van verschillende beveiligingsmaatregelen in de woning van de dga. De Belastingdienst rekent daarom over 2013 en 2014 € 42.640 respectievelijk € 30.896 tot het loon van de man. Verder neemt de bv de kosten voor de inrichting van een werkkamer in de woning voor haar rekening. Volgens de inspecteur behoort deze vergoeding van € 61.769 in 2013 eveneens tot het loon. Aangezien de bv de vergoedingen niet tot het loon van de dga heeft gerekend, legt de fiscus haar een naheffingsaanslag en boete op. De bv gaat daartegen in bezwaar en beroep. Het geschil belandt voor Rechtbank Gelderland.

Eerst gaat de rechtbank na of de desbetreffende vergoedingen onder het oude regime van vóór de werkkostenregeling vrije vergoedingen zijn. Dit zal zo zijn als de vergoedingen naar algemene maatschappelijke opvattingen niet tot het loon behoren. In deze zaak is dat niet het geval, aldus de rechtbank. De beveiligingsmaatregelen zijn niet ongebruikelijk voor een woning en bijbehorende grond van vergelijkbare omvang en ligging. De vergoeding van de kosten van zulke maatregelen zijn daarom aan te merken als een beloningsvoordeel. De vergoeding voor de inrichting van de werkkamer is onder het oude regime eveneens belast. De werkkamer blijkt namelijk niet te voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Ten slotte heeft de bv de vergoedingen evenmin aangewezen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. De naheffingsaanslagen en boetes zijn daarom terecht opgelegd.

Bron: Rb. Gelderland 19-07-2022 (gepubl. 01-09-2022)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat