Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vergeten garantieverklaring WGA

5 September 2018

Door een vergissing van de verzekeraar is de nieuwe garantieverklaring van een bv om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven niet op tijd ingediend. Doordat het niet aan de bv is te wijten dat de verklaring te laat is ingediend blijft de bv eigenrisicodrager voor de WGA. De inspecteur heeft in februari 2017 aan een bv laten weten dat het eigenrisicodragerschap (ERD) van de bv voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) met ingang van 1 januari 2017 is beëindigd. De bv heeft verzuimd om voor 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring op te sturen. Het concern, waar de bv deel van uit maakt, is per 1 januari 2017 overgestapt naar een andere verzekeraar. Deze verzekeraar heeft voor 11 van de 12 onderdelen van het concern tijdig garantieverklaringen ingestuurd. Per vergissing is zat de garantie verklaring van de bv daar niet bij. Deze is alsnog in februari 2017 naar de Belastingdienst verstuurd.

Omdat de garantieverklaring ontbrak heeft de bv begin februari beschikkingen van de inspecteur ontvangen waarbij het eigenrisicodragerschap voor de WGA per 31 december 2016 is geëindigd. Tegen deze beschikkingen gaat de bv in beroep bij Hof Den Haag. Volgens het hof staat vast dat de bv voor 1 januari 2017 eigenrisicodrager was voor de WGA en dat zij dat ook zou zijn gebleven als de garantieverklaring op tijd was ingediend. Ook staat vast dat de verzekeraar de andere elf garantieverklaringen op tijd aan de inspecteur heeft aangeboden en dat de bv niet op de hoogte was van de ontbrekende garantieverklaring totdat zij de beschikkingen van de inspecteur ontving. Volgens het hof heeft de verzekeraar de vergissing gemaakt waardoor de garantieverklaring van één onderdeel van het concern te laat werd ingediend.

Verder is sprake van voortzetting van het bestaande eigenrisicodragerschap met de uitbreiding naar de WGA flex en niet van een overgang van een niet-eigenrisicodragersituatie naar een eigenrisicodragersituatie of omgekeerd. Gelet op deze omstandigheden kan het de bv niet worden tegengeworpen dat de garantieverklaring niet vóór 1 januari 2017 bij de inspecteur is ingediend. Het niet-indienen van de garantieverklaring vóór 1 januari 2017 behoort in dit geval niet te leiden tot het verval van de status van eigenrisicodrager van de bv per 1 januari 2017. De bv blijft eigenrisicodrager voor de WGA en de beschikkingen van de inspecteur waardoor dit is geëindigd moeten worden gewijzigd. Bron: Hof Den Haag 28-08-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat