Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

Nederlandse werkgevers zijn niet kinderachtig als het gaat om het uitbetalen van ontslagvergoedingen. Bij het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 gaf 47% van de salarisprofessionals aan dat hun organisatie weleens ontslagvergoedingen uitkeert die hoger zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Volgens Berenschot, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), kiezen werkgevers er waarschijnlijk vooral uit praktische beweegredenen voor om met regelmaat hogere ontslagvergoedingen uit te keren dan zij wettelijk verplicht zijn. Zij ontlopen hiermee namelijk het risico op lange processen of om te worden teruggewezen op basis van bestaande dossiers. Verder blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals dat het aantal loonbeslagen ondanks de economische opleving volgens 51% van de salarisprofessionals gelijk blijft in vergelijking met vorig jaar. Eén of de vijf salarisprofessionals gaf aan dat het aantal loonbeslagen is toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert. 50% van de 1.141 ondervraagde salarisprofessionals zag in de afgelopen drie jaar een toename van het aantal tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten. Voor 60% van de salarisprofessionals betekent dit ook een hogere werkdruk. De naleving van de Wet DBA, de wet die bepaalt hoe organisaties met flexibel personeel omgaan, laat jaren na invoering nog altijd te wensen over. Bijna een kwart (22%) van de salarisprofessionals zegt dat hun organisatie geen modelovereenkomst afsluit met zzp’ers. En in de gevallen waarin dat wel gebeurt, wordt de modelovereenkomst in slechts 57% van de gevallen goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit laatste komt mogelijk doordat de fiscus de handhaving van de wet heeft opgeschort tot 2020. Volgens Berenschot blijkt uit de cijfers dat de Wet DBA vooral een papieren wet is. Bron: Berenschot, 7 september 2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat