Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Memo verloonde uren vernieuwd

29 Oktober 2020

De Belastingdienst verduidelijkt in het ‘Memo verloonde uren’ wanneer sprake is van verloonde uren. In de nieuwe versie zijn een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn: Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen. Er is informatie toegevoegd over het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’. De informatie over de uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3) is verduidelijkt. Er is informatie toegevoegd over de uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4). De informatie over B&W en raadsleden (9) is aangescherpt. De informatie over beschikbaarheidsdiensten (14) is verduidelijkt. Er is informatie toegevoegd over aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17). Er is informatie toegevoegd over (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18). De bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen. De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2021, maar eerder toepassen mag. Bron: Belastingdienst 23-10-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat