Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Definitieve vaststelling subsidie NOW-1 gestart

13 Oktober 2020

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle. Bij een subsidie onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Wie een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft vanaf 7 oktober 2020, 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen, dus tot en met 23 maart 2021. Wie een verklaring van een accountant nodig heeft, krijgt 38 weken de tijd, dus tot en met 29 juni 2021.

Hoe de definitieve vaststelling van de NOW-1 aangevraagd kan worden en welke gegevens nodig zijn, staat op de website van het UWV. Als werkgevers hun aanvraag tot vaststelling hebben ingediend en het UWV concludeert dat het definitieve subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat een werkgever heeft ontvangen, zal een bedrag worden teruggevorderd. De reguliere betalingstermijn bij terugvordering bedraagt 6 weken. Binnen die termijn kan de werkgever verzoeken om een betalingsregeling. Het UWV zal deze verzoeken welwillend behandelen en een betalingsregeling aanbieden van 12 maandelijkse termijnen. Wanneer ook dit tot problemen leidt bij het voldoen aan de verplichtingen uit de betalingsregeling, kan de werkgever contact opnemen met het UWV. Die bekijkt vervolgens samen met de werkgever welk terugbetalingsschema haalbaar en passend is. Bron: AWVN.nl, 07-10-2020 en UWV.nl, 30-9-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat