Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tussenpersoon wint terrein op hypotheekmarkt

4 oktober 2012.

Uit de laatste AFM Consumentenmonitor blijkt dat op de hypotheekmarkt het aandeel van het tussenpersoonkanaal (41%) voor het eerst groter is dan het bankkanaal. Het marktaandeel van hypotheekwinkels is stabiel rond de 20%.

Uit de marktmonitor blijkt ook dat consumenten nu met minder soorten adviseurs een gesprek voeren alvorens ze een hypotheek afsluiten. Consumenten stappen steeds minder vaak naar de bank voor een hypotheekgesprek.

In 2010 voerde 63% nog een gesprek bij een bank, dit jaar was dit nog maar 40%. De conversie voor het bankkanaal is ruim driekwart; het bankaandeel in de hypotheekmarkt (31%) gedeeld door 40% (deel dat een adviesgesprek heeft bij een bank). Bij de tussenpersonen ligt de conversie veel hoger, ruim negen van de tien: 45% heeft een adviesgesprek gehad bij een tussenpersoon en uiteindelijk sluit 41% de hypotheek via een tussenpersoon. Hypotheekwinkels converteren tweederde van de mensen die bij hen op gesprek komt; 29% van de hypotheeksluiters heeft bij een hypotheekwinkel gepraat, 19% sluit uiteindelijk een hypotheek via de hypotheekwinkel. Het aantal soorten kanalen (tussenpersoon, bank, hypotheekwinkel, verzekeraar) dat een hypotheeksluiter gebruikt is in twee jaar gedaald van 1,6 naar 1,2.

Starters gebruiken wel iets meer kanalen dan oversluiters of doorstromers en voeren in totaal meer oriëntatie- en adviesgesprekken. Van de hypotheken die eind 2011, begin 2012 zijn gesloten, was ruim een kwart een oversluiting. Een jaar eerder (meting voorjaar 2011) was dit nog 39%. Door deze daling is het relatieve aandeel van starters in de hypotheekproductie gestegen van 26% naar 36%. Met ingang van volgend jaar geldt er een provisieverbod voor advies en bemiddeling in hypotheken en andere complexe producten.

Nu al wordt in meer dan de helft van de gevallen het advies via de intermediair met een vast bedrag betaald. Slechts een kwart van de intermediairs werkt nog via provisie voor hypotheekadvies. Die groep heeft nog enkele maanden de tijd om het verdienmodel aan te passen. Overigens weet 15% van de hypotheeksluiters niet hoe het advies wordt betaald of men denkt dat het gratis is. Deze groep zal in 2013 door de directe beloning van consument aan adviseur ervaren dat financieel advies niet gratis is. Bron: AFM 3-10-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat