Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versoepeld uitstelbeleid verlengd tot 1 januari 2021

4 November 2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben naar aanleiding van een motie het uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden verlengd. Alle ondernemers kunnen tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. De Belastingdienst heropent 4 november het digitale uitstelportaal. Omdat veel ondernemers economisch en financieel (opnieuw) hard zijn geraakt door de tweede golf van het coronavirus, brengt de komende periode weer veel onzekerheid voor hen mee. Het kabinet wil alle ondernemers in de gelegenheid stellen alsnog een beroep te doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

De motie, die op 3 november 2020 door een meerderheid van de Eerste Kamer is omarmd, roept het kabinet op om het versoepelde uitstelbeleid te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is. Het kabinet heeft daarom besloten dat ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als zij aan de voorwaarden voldoen van het beleidsbesluit, komen zij daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld. Bron: MvF 03-11-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat