Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpak misstanden arbeidsmigranten urgent

5 November 2020

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat misstanden met arbeidsmigranten met urgentie moeten worden aangepakt. Prioriteiten daarbij zijn het weren van malafide uitzendbureaus, drastische verbetering van de handhaving van bestaande regels en snelle vergroting van de huisvestingscapaciteit. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties als reactie op het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bereid intensief samen te werken met overheid en vakbonden om misbruik van arbeidsmigranten gericht aan te pakken. De ondernemingsorganisaties benadrukken dat niet alle voorgestelde regels even realistisch of wenselijk zijn. Uitvoering van alle adviezen kan extra last voor zowel uitzenders als inleners betekenen, waarbij de goeden lijden onder de kwaden. Het weren van malafide uitzenders heeft prioriteit. Dat is niet alleen in het belang van arbeidsmigranten, maar zorgt ook voor eerlijke concurrentie in de uitzendbranche. Op het punt van huisvesting en handhaving mag er nog wel ‘een tandje bij’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Bron: VNO-NCW.nl en MKB Nederland 30-10-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat