Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Veel faillissementen bij bedrijven met coronasteun

In de eerste drie maanden van dit jaar was bijna de helft van alle faillissementen bij bedrijven met coronasteun. Een groot deel had ook belastinguitstel gekregen.

Bij de helft van de faillissementen hebben de betrokken bedrijven zowel in de tweede helft van 2021 als daarvoor geen gebruik gemaakt van de drie grote coronasteunmaatregelen. Faillissementen worden uitgesproken over juridische onderdelen, die elk apart meetellen in de cijfers. Daardoor waren er meer faillissementen dan failliete bedrijven in het eerste kwartaal. Bij 390 bedrijven gingen een of meer juridische onderdelen failliet. Van deze bedrijven ging 61% in deze periode volledig failliet en 39% deels. Belastinguitstel meest voorkomende steunmaatregel bij failliete bedrijven Van de 390 (deels) gefailleerde bedrijven in het eerste kwartaal van 2022 had 39% op 31 december 2021 openstaand bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis. Daarmee was een openstaand bedrag gemoeid van € 59 miljoen. Dit is 0,3% van het totale openstaande bedrag aan uitgestelde belastingbetaling op die datum. Het is niet bekend in hoeverre betaling op het moment van faillissement in 2022 inmiddels was voldaan of dat een eventueel niet failliet verklaard onderdeel van een bedrijf dit nog kan voldoen. Bijna 10% van de (deels) gefailleerde bedrijven had in de tweede helft van 2021 NOW ontvangen en ruim 5% TVL-steun. Bron: CBS, 4 mei 2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat