Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Koolmees geeft toelichting op Tozo-regeling

3 Maart 2021

Een persoon die met zijn onderneming niet uiterlijk met ingang van 17 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is naar de definitie van de Tozo geen zelfstandige. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen over de Tozo-regeling door minister Koolmees. Ondernemers die niet aan de voorwaarden voor ondersteuning op basis van de Tozo voldoen, kunnen bij een inkomen onder de bijstandsnorm eventueel een beroep doen op bijstand op grond van de Participatiewet. Als sprake is van ‘zeer dringende redenen’ kan iemand die in principe niet in aanmerking komt voor Tozo/bijstand toch bijstand toegekend krijgen. Het College van burgemeester en wethouders moet dit beoordelen. De kring van rechthebbenden die recht hebben op de Tozo is beperkt tot zelfstandigen die op 17 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Constateert de Belastingdienst dat een ondernemer nog niet is ingeschreven in het Handelsregister, dan wordt deze ondernemer door de Belastingdienst daarop geattendeerd. De ondernemer wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om alsnog aan de inschrijvingsverplichting te voldoen.

Het is niet zo dat de Belastingdienst de ondernemer in de gelegenheid stelt om met terugwerkende kracht aan deze inschrijvingsverplichting te voldoen. De wijze van inschrijving in het Handelsregister is de verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel. Inschrijvingen kunnen met terugwerkende kracht kunnen worden doorgegeven, dat wil zeggen met een ingangsdatum in het verleden. Volgens de Handelsregisterwet moet een ondernemer de eerste inschrijving van een onderneming doen binnen een periode van twee weken, die begint een week vóór en eindigt een week ná de aanvang van de bedrijfsuitoefening. De datum registratie wijkt dan af van de ingangsdatum van de aanvang van de bedrijfsuitoefening. De inschrijvingsdatum is een hard criterium voor toekenning van de Tozo wat in overeenstemming is met de bedoelde toepassing van de regeling. Om eenvoudige verificatie mogelijk te maken is dit criterium geformaliseerd in de eis dat de zelfstandige op 17 maart 2020 ingeschreven moet staan. Een zelfstandige die met zijn onderneming niet uiterlijk met ingang van 17 maart stond ingeschreven is naar de definitie van de Tozo geen zelfstandige, omdat deze persoon niet heeft voldaan aan alle wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Een aanpassing van de datum met als doel inschrijvingen met terugwerkende kracht toe te staan, leidt tot uitvoeringsproblemen en verhoogt het risico op misbruik van de Tozo uitkering. Bron: Ministerie SZW 25-02-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat