Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Derde NL leert door-regeling

2 Maart 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een derde regeling in het kader van NL leert door gepubliceerd: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. In 2020 zijn de regelingen NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en NL leert door met inzet van scholing in werking getreden. Met NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen door middel van een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten, namelijk ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk. De activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders. Voor de regeling is een bedrag van € 71, 5 miljoen beschikbaar.

In de regeling worden vier subsidiabele activiteiten genoemd waarmee maatwerktrajecten kunnen worden vormgegeven: ontwikkeladvies, begeleiding naar beroepen en sectoren waar kansen liggen, scholing en EVC. Om in te spelen op de verschillende ondersteuningsbehoeften van een persoon kunnen deze activiteiten in verschillende combinaties binnen één traject worden ingezet. Waar de één voldoende is geholpen met alleen een ontwikkeladvies, heeft de ander bijvoorbeeld scholing en meer begeleiding nodig om door te stromen naar ander werk.

In deze behoefte aan maatwerk wordt daarom voorzien. Per deelnemer kan één traject worden aangeboden en dat traject kan zoals beschreven bestaan uit één of meerdere activiteiten waarbij alle combinaties van de vier activiteiten denkbaar zijn. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, brancheorganisaties, O&O fondsen en andere betrokkenen. De hoofdregel is dat zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie onderdeel moet uitmaken van het samenwerkingsverband, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de desbetreffende sector. Wanneer een gezamenlijk ondertekende aanvraag niet mogelijk is of anderszins ontbreekt, moet de aanvraag voor een advies worden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid.

Subsidieaanvragers kunnen vanaf 15 maart 2021, 9.00 uur tot en met 26 april 2021, 17.00 uur, Nederlandse tijd een subsidieaanvraag indienen. Uitvoering van Beleid (UVB), onderdeel van het ministerie van SZW, is belast met de uitvoering van deze regeling en zal de subsidieaanvragen beoordelen. De beslissing over een subsidieaanvraag wordt zo snel mogelijk genomen, maar uiterlijk binnen 13 weken. Wordt de subsidie verleend dan ontvangt de subsidieontvanger bij de verleningsbeschikking een voorschot ter hoogte van 60% van het toegekende subsidiebedrag. De regeling is op 2 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Bron: Min. SZW 02-03-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat