Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkloze 50-plussers en uitzendwerk

16 Maart 2017

UWV heeft een kennisverslag uitgebracht over werklozen 50-plussers en uitzendwerk. Ook oudere werklozen gaan vaak via een uitzendbaan weer aan de slag. 50-plussers worden volgens het Kennisverslag niet vaker werkloos dan mensen die jonger zijn dan 50 jaar, maar eenmaal werkloos duurt het veel langer voordat ze weer een baan vinden. Van de mensen die langer dan 1 jaar werkloos zijn, is ruim de helft 50 jaar of ouder. Eind januari 2017 verstrekte UWV 418.700 WW-uitkeringen, waarvan 200.400 aan 50-plussers. Ook voor 50-plussers met een WW-uitkering geldt dat ze vaak het werk weer hervatten met een uitzendbaan.

Van de 50-plussers die in 2012 zijn ingestroomd in de WW en die werk hebben gevonden, deed 34% dat via een uitzendbaan. Wel geven veel 50-plussers aan dat eigenlijk liever een niet-uitzendbaan hebben. Uit het Kennisverslag komt naar voren dat uitzendwerk voor 50-plussers die voor instroom in de WW ook al uitzendwerk deden, geen opstap is naar een niet-uitzendbaan. Voor 50-plussers die voor instroom in de WW geen uitzendwerk deden, is uitzendwerk wel een opstap naar een niet-uitzendbaan. Het aantal 50-plussers dat voor instroom in de WW geen uitzendwerk deed maar dit vervolgens wel gaat doen, is echter klein. Bron: UWV 13-03-2017, UKV 2017-2

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat