Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tijdelijke huisvesting uitzendkrachten: BUA van toepassing

10 Maart 2017

Op grond van het BUA is de aftrek van voorbelasting uitgesloten voor onder meer het verlenen van huisvesting aan het personeel. Een uitzendbureau dat om niet huisvesting ter beschikking stelt aan haar buitenlandse uitzendkrachten meent dat in haar geval het BUA niet van toepassing is. Rechtbank Gelderland gaat daar niet in mee. De zaak draait om de uitleg van het begrip huisvesting. Volgens het uitzendbureau is er geen sprake van huisvestiging in de zin van het BUA: de betrokkenen blijven in het land van herkomst in hun woonplaats ingeschreven staan en de huisvesting (hotels, pensions, vakantiewoningen) is slechts tijdelijk.

Ook is het belang van de uitzendkrachten bij de huisvesting volstrek ondergeschikt is aan de belangen van het uitzendbureau. Daarnaast beroept het uitzendbureau zich op het Fillibeck-arrest van het EU Hof van Justitie: volgens het uitzendbureau is er sprake van bijzondere omstandigheid (specialistisch werk waar moeilijk in Nederland arbeidskrachten voor zijn te vinden, grote reisafstand en korte duur werkzaamheden) zoals bedoeld in dit arrest die maken dat in het belang van de onderneming de huisvesting werd verzorgd. Rechtbank Gelderland volgt de redenering van het uitzendbureau niet. Volgens de rechtbank wordt in het BUA geen onderscheid gemaakt in soort huisvesting en of de huisvesting al dan niet tijdelijk ter beschikking staat aan het personeel. Er is volgens de rechtbank ook geen aanleiding om de Fillibeck-criteria toe te passen.

De categorie ‘huisvesting’ is namelijk heel specifiek en als zodanig uitgesloten van aftrek, zonder dat hiervoor een nadere uitleg of invulling nodig is die ruimte geeft om de jurisprudentie van het Europese Hof toe te passen. Ook moet worden bedacht dat de Fillibeck-criteria door het Europese Hof zijn gegeven in verband met uitleg van de bepaling over de fictieve dienst en dus niet in verband met de aftrekuitsluitingen zoals vervat in het BUA. Het BUA is dus van toepassing en op grond van het BUA is de aftrek uitgesloten. Bron: Rb. Gelderland 28-02-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat