Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Belastingheffing aandelenopties werknemers onderzocht

Staatssecretaris Keijzer heeft een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing over aandelenoptierechten van werknemers in tien landen die relevant zijn voor Nederland als concurrerende vestigingsplaats voor startups en scale-ups naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste landen in de basis belastingheffing kennen bij uitoefening van een aandelenoptierecht waarbij het voordeel als loon wordt belast en tevens belastingheffing bij verkoop van het aandeel over de aangegroeide waarde. Als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, welke van land tot land verschillen, is het bij het merendeel van de landen mogelijk dat ofwel de belastingheffing kan worden uitgesteld tot het moment van verkoop ofwel dat een lager tarief van toepassing is bij verkoop of een combinatie van beide. De resultaten van dit onderzoek zijn door het kabinet betrokken bij de totstandkoming van een fiscale regeling die een nieuwe invulling geeft aan de wijze waarop aandelenoptierechten van werknemers in de belastingheffing worden betrokken. Het moment van belastingheffing wordt daarbij verschoven van het moment van uitoefening naar het moment waarop de bij uitoefening verkregen aandelen verhandelbaar worden. Dit biedt een oplossing voor het probleem voor die gevallen dat belasting moet worden betaald op een moment dat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Overigens de werknemer er ook voor kiezen de heffing te laten plaatsvinden op het moment van uitoefening van het aandelenoptierecht. De nieuwe maatregel zal er naar verwachting toe leiden dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden veelvuldiger zal plaatsvinden en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder meer de ons omringende landen wordt bevorderd. Het is de bedoeling van de staatssecretaris van Financiën om de fiscale regeling op te nemen in het Belastingplan 2022. Het wetsvoorstel tot wijziging van de aandelenoptieregeling is inmiddels ter consultatie opengesteld. Het doel van het wetsvoorstel is om een aandelenoptierecht zoveel als mogelijk in de heffing te betrekken op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) zijn. Daarmee wenst de wetgever liquiditeitsproblemen die op het huidige heffingsmoment kunnen ontstaan waar mogelijk te voorkomen. Er kan tot 30 juni 2021 worden gereageerd. Bron: Min. EZK 31-05-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat