Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

De Belastingdienst heeft bij controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen bij een aantal werkgevers verschillen geconstateerd. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst verzoekt de werkgevers in de brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste drie tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften. De Belastingdienst adviseert aan de hand van het overzicht bij de brief te controleren of de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed zijn ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, dan kunnen de werkgevers of hun adviseur een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen naar de Belastingdienst sturen. Is een aangifte niet goed ingevuld, dan is het zaak de aangiften zo snel mogelijk te corrigeren. Is of zijn de aangiften wel gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na correctie overeenkomen met de gegevens van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Als de gegevens na de correcties overeen komen met die van de Belastingdienst, dan is het niet nodig actie te ondernemen. De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan. UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie staat in de brief. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 14-06-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat