Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verder uitstel handhaving Wet DBA

1 Juni 2017

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. De Belastingdienst zal tot die datum geen boetes of naheffingen opleggen als achteraf geconstateerd wordt dat er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever sprake is van een dienstbetrekking, tenzij er sprake is van kwaadwillenden.

Onlangs werd het rapport van een ambtelijke commissie gepubliceerd naar de Wet DBA. In dit rapport zijn tien varianten genoemd die voor enkele problemen met de Wet DBA een oplossing moeten bieden. Daar het aan het nieuwe kabinet is hoe wordt verder gegaan met de Wet DBA, schort staatssecretaris Wiebes van Financiën de handhaving nog een half jaar op. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten namelijk voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Bron: MvF 1-06-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat