Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe pensioenwet vergroot mogelijkheden pensioen zzp’er

Volgens staatssecretaris Van Rij wordt met de Wet toekomst pensioenen de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over het ‘dreigend belastingdrama voor zzp’ers’.

Onderdeel van het Belastingplan 2023 is de geleidelijke afschaffing van de FOR. Met ingang van 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk de FOR (verder) op te bouwen en kan de tot en met 2022 opgebouwde FOR op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Circa 300.000 IB-ondernemers hebben een fiscale oudedagsreserve (FOR) op de balans staan. Dit is circa 30% van het totale aantal IB-ondernemers. Jaarlijks voegen gemiddeld 80.000 ondernemers een bedrag toe aan de FOR van in totaal gemiddeld € 470 miljoen en onttrekken gemiddeld 26.000 ondernemers een bedrag aan de FOR van in totaal gemiddeld € 370 miljoen. Gemiddeld wordt in 48% van de gevallen (bijna 13.000 ondernemers) waarin een bedrag aan de FOR wordt onttrokken gelijktijdig een premie voor een inkomensvoorziening betaald.

Het risico bestaat dat ondernemers die gebruikmaken van de FOR met een hoge belastingclaim te maken krijgen als op het moment van het vrijvallen van de FOR geen lijfrente wordt gekocht. De hoogte van de belastingclaim is afhankelijk van de hoogte van de FOR. Als het goed is heeft de ondernemer (en zijn adviseur) hier rekening mee gehouden. De ondernemer heeft gedurende die jaren uiteraard ook belastinguitstel genoten. Als de FOR vrijvalt op het moment dat de onderneming wordt gestaakt (en niet gelijktijdig wordt aangewend voor een oudedagsvoorziening), kan het zijn dat een deel van de opbrengst van de verkoop van de onderneming kan worden aangewend voor de betaling van de belastingschuld. Met de Wet toekomst pensioenen wordt de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen schrijft de staatssecretaris. Daarmee worden de mogelijkheden om als ondernemer te sparen voor de oudedag vergroot. Het voorstel om de FOR af te schaffen is in lijn met het advies van de Raad van State. De FOR wordt in veel van de gevallen uiteindelijk niet benut om te voorzien in een oudedagsvoorziening. Door het afschaffen van de aftrekbaarheid van toevoegingen aan de FOR wordt een meer gelijke fiscale behandeling van arbeid voor werknemers in loondienst, ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders bereikt, wordt het gebruik van de FOR met het oog op belastinguitstel tegengegaan en kan er voor worden gezorgd dat reële oudedagsvoorzieningen extern dienen te worden ondergebracht (zoals ook bij de afschaffing van pensioen in eigen beheer is bewerkstelligd).

Bron: MvF 28-06-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat