Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kabinet werkt aan actieplan vestigingsklimaat

Minister Adriaansens vindt de aanwezigheid van hoofdkantoren in Nederland van groot belang, uiteindelijk worden daar de beslissingen genomen over toekomstige investeringen. Daarom werkt de minister aan een actieplan om het vestigingsklimaat te versterken schrijft zij in een Kamerbrief als antwoord op vragen over het bericht ‘Vertrek DSM is signaal voor politiek.’

Het vertrek van een hoofdkantoor hoeft op korte termijn geen grote impact te hebben op de werkgelegenheid en overige activiteiten van het bedrijf in Nederland. Echter, omdat de wortels hier uiteindelijk minder sterk worden ligt hier op de langere termijn een risico.

De keuze van een bedrijf voor een bepaald land is van veel factoren afhankelijk. De aanwezigheid van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat is een belangrijke randvoorwaarde. Het kabinet zet zich hier actief voor in en in algemene zin staat dat Nederlandse klimaat er nog steeds goed voor aldus Adriaansens.

Er zijn echter zorgen over de ontwikkeling van het vestigingsklimaat, mede op basis van gesprekken met bedrijven en het vertrek van de hoofdkantoren van DSM, Shell en Unilever. Er zijn signalen over de ontwikkeling van het fiscale stelsel, krapte op de arbeidsmarkt of gebrek aan ruimte - zowel fysiek als op het gebied van stikstof of netcapaciteit. Ook leven er zorgen over de waardering voor en sentiment ten aanzien van het bedrijfsleven, en de voorspelbaarheid van beleid in Nederland. Daarom werkt Adriaansens aan een actieplan om het vestigingsklimaat te versterken. Een brief hierover stuurt zij na het zomerreces naar de Tweede Kamer.

Bron: Kamerbrief Ministerie EZK, 27-07-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat