Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nog een jaar langer monumenten- en scholingsaftrek

6 Juli 2017

Minister Bussemaker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar wordt uitgesteld tot 2019. Gezien de forse uitvoeringsconsequenties waarvoor veel tijd nodig is, heeft de minister in samenspraak met staatsecretaris Wiebes besloten dat het wetsvoorstel niet voor 1 januari 2019 zal ingaan. Op dit moment worden de vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten nader uitgewerkt. Inmiddels hebben diverse organisaties hun wensen kenbaar gemaakt. Ook de regeling voor scholingsvouchers wordt nader uitgewerkt waarbij het doel van de regeling zo goed mogelijk moet worden gedefinieerd.

Het nieuwe kabinet moet voor beide regelingen keuzes maken. Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing werd op Prinsjesdag 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 9 november 2016 heeft de minister de Kamer verzocht het wetsvoorstel aan te houden na opmerkingen uit de Tweede Kamer en reacties uit het veld. Na de verkiezingen is het wetsvoorstel controversieel verklaard, waardoor het wetsvoorstel niet kon worden behandeld. Bron: Min. OCW 30-06-2017, nr. 1217690

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat