Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Innovatiebox EU-proof

4 Juli 2017

Met ingang van 1 januari 2017 vallen biologische gewasbeschermingsmiddelen ook onder de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep heeft de innovatiebox goedgekeurd. Deze toevoeging wordt gedekt door het percentage van de energie-investeringsaftrek met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 te verlagen naar 55%. Bij het Belastingplan 2017 is voorgesteld dit immateriële activum aan de innovatiebox toe te voegen om zo de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van levende (micro-)organismen te stimuleren. Dit voorstel moest echter eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Gedragscodegroep.

Door de goedkeuring wordt dit activum middels een besluit toegevoegd aan art. 12ba Wet Vpb 1969 en treedt met ingang van 1 juli 2017 in werking en werkt terug tot 1 januari 2017 (Stb. 2017, 280). Naast de aanpassing van de innovatiebox treedt met dit besluit eveneens de voorziene dekkingsmaatregel in werking waardoor het percentage van de energie-investeringsaftrek met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 naar 55% wordt verlaagd. Dit was 55,5%. Bron: MvF 30-06-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat