Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Mes in belastingregelingen?

1 febrauri 2017

In Nederland kent de belastingwetgeving 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten. Omdat van een aanzienlijk deel van de regelingen geen cijfers bekend zijn, kan niet worden bepaald wat het totale financieel belang is. De Algemene Rekenkamer heeft alle regelingen geïnventariseerd en onderzocht.

Mede ten behoeve van de discussie over een herziening van het Nederlandse belastingstelsel heeft de Algemene Rekenkamer de fiscale regelingen in Nederland geïnventariseerd voor zover deze regelingen de belastingontvangsten beperken. De Algemene Rekenkamer heeft daarbij onderscheid gemaakt tussen belastingfaciliteiten, belastinginstrumenten en overige belastingregelingen. Door middel van belastingfaciliteiten wordt geprobeerd het gedrag van belastingplichtigen met fiscale regelingen te stimuleren of te ontmoedigen.

De belastinginstrumenten geven invulling aan koopkracht-, inkomens- en vermogensbeleid. De overige belastingregelingen zijn niet meegenomen in het rapport. Van 101 van de belastingfaciliteiten zijn cijfers beschikbaar (€ 51,3 miljard in 2016), van 18 faciliteiten zijn alleen schattingen bekend en van 60 faciliteiten zijn helemaal geen cijfers bekend. Van de belastingfaciliteiten waarvan het financiële belang bekend is zijn de arbeidskorting (€ 17,2 miljard) en Eigenwoningregeling (€ 8,1 miljard) de grootste. Ook niet alle cijfers van belastinginstrumenten zijn bekend: 12 instrumenten komen in de Miljoenennota 2017 voor (€ 46,3 miljard), van 11 instrumenten zijn alleen schattingen bekend en van 11 regelingen zijn geen cijfers bekend.

De twee belangrijkste instrumenten zijn vrijstellingen voor pensioenen in de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 en de algemene heffingskorting in de Wet IB 2001. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het parlement op dit moment geen periodiek geactualiseerd totaalbeeld heeft van de fiscale regelingen in Nederland die de belastingontvangsten beperken. Mede omdat een aantal regelingen niet wordt geëvalueerd. In een reactie geeft de staatssecretaris aan dat uit het rapport blijkt dat er een noodzaak is om het fiscale stelsel te vereenvoudigen. Bron: Algemene Rekenkamer 01-02-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat