Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Drie maanden coulancetermijn pensioen eigen beheer

8 Februari 2017

Dga’s krijgen een coulancetermijn van drie maanden na inwerkintreding van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen om hun pensioenregeling aan te passen aan de wijzigingen als gevolg van dit wetsvoorstel. Staatssecretaris Wiebes schrijft aan de Kamer ernaar te streven dat de maatregelen uit dit wetsvoorstel per 1 april 2017 in werking treden. Naar zijn inschatting leidt dat niet tot een beperking van de mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. Dga’s die in 2017 willen afkopen, zullen namelijk zeer waarschijnlijk reeds met de voorbereidende handelingen hiervoor zijn begonnen en hebben nog steeds tot en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken. Door de latere inwerkingtreding is er langer de tijd voor de handelingen die dga’s moeten verrichten om hun pensioenregeling aan te passen aan de wijzigingen als gevolg van het wetsvoorstel, zoals het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.

Voor dga’s die dit desondanks niet lukt, komt er de al eerder toegezegde coulancetermijn van drie maanden voor het verrichten van deze handelingen. Deze coulancetermijn wordt na inwerkingtreding van de wet nog steeds in volle omvang, namelijk voor een periode van drie maanden, gegeven. Een eigenbeheerlichaam wordt ook tijdens de coulancetermijn aangemerkt als toegelaten verzekeraar. In een concept beleidsbesluit Uitfasering Pensioen in eigen beheer dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, staan de voorwaarden bij deze coulancetermijn opgenomen. De Tweede Kamer behandelt op dit moment een zogenoemde novelle bij het wetsvoorstel waarin een wijziging is opgenomen. In de novelle is een voorstel opgenomen om de kosten en lasten voor toekomstige loon- en prijsontwikkelingen (indexatie) onder voorwaarden aftrekbaar te maken. Als de Tweede Kamer met de novelle instemt, kan het met spoed naar de Eerste Kamer waar dan het wetsvoorstel en de novelle kunnen worden behandeld. Bron: MvF 3-02-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat