Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gemaakte vluchtkosten aftrekbaar als scholingsuitgaven

12 December 2017

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gemaakte vluchtkosten in het kader van een leertraject als scholingskosten aftrekbaar zijn. Het gaat om kosten ter behoud van vliegvaardigheden en de vluchten zijn onder het gezag van een instructeur uitgevoerd. Een man die in 2012 met succes een opleiding tot verkeersvlieger heeft afgerond met een zogenoemde frozen ATPL, waarbij ATPL staat voor Airline Transport Pilot License, werkt vanaf 2015 in de luchtvaart. In zijn aangifte IB/PVV met betrekking tot het jaar 2013 heeft hij een bedrag van € 10 124 afgetrokken als scholingsuitgaven.

Deze aftrek werd door de inspecteur niet toegestaan omdat de man volgens de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de uitgaven verband houden met een leertraject. In hoger beroep komt de inspecteur deels op zijn standpunt terug en is de aftrek van een bedrag van € 457 als scholingsuitgaven nog in geschil. Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt ter zake dat de man in het kader van een gemaakt vluchtprogramma driemaal een vlucht gemaakt. Een vlieginstructeur heeft in samenspraak met de man een kort lesprogramma samengesteld om de vliegvaardigheden zoals die gelden voor het ATPL te kunnen behouden.

De oefeningen zijn tijdens de vlucht onder gezag van die instructeur uitgevoerd en beoordeeld. De man heeft nog aangevoerd dat hem vooraf documentatie is toegestuurd ter voorbereiding op de oefeningen die gedurende de vlucht worden gedaan en dat deze oefeningen ook kort voor de vlucht met de instructeur zijn doorgenomen. Het hof beslist dat de man daarmee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het door hem gevolgde programma worden beschouwd als een leertraject. Alle door hem opgevoerde kosten zijn als scholingskosten aftrekbaar. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat